Let's talk!

12 Stats About توصیه هایی برای ایام امتحانات to Make You Look S

 • click to rate

  والدین در ایام امتحانات فرزندان وظایف مهمی بر عهده دارند که اگر ان ها را به درستی انجام ندهند، بر روی نتایج امتحانات دانش اموزان تاثیر می‌گذارد. در این مقاله قصد داریم به تشریح 10 وظیفه والدین در ایام امتحانات بچه ها بپردازیم.

  چالش های مختلف در ایام امتحانات دانش اموزان

  بیشترین میزان عدم توافق ها، ناراحتی ها، تیره شدن روابط، تعارضات، دور شدن و فاصله گرفتن والدین و فرزندان در ایام امتحانات است. این نتیجه، حاصل استخراج نتایج پرسشنامه ای است که در آن از والدین و فرزندان آنها درخواست شده بود به این سؤال پاسخ دهند:

  ” چه مواقعی بیشترین اختلافات بین شما بروز می کند؟ “

  جالب آنکه پاسخ والدین و فرزندان به این سؤال یکسان بود: «زمان امتحانات»

  والدین می گفتند: فرزندان حرفها و راهنماییهای ما را نمی شنوند،

  فرزندان می گفتند: والدین تصور می کنند ما حرفهای آنان را در بار اول نشنیده ایم و مدام تکرار می کنند، درس بخوان، نمره خوب بگیر، چرا به فکر خودت نیستی، ما خیر و صلاح تو را می خواهیم و… گوشهای ما پر است از این حرفها.

  فصل امتحانات پر فراز و نشیب ترین ایام برای دانش آموزان و نیز والدین آنان به شمار می رود. اولیا درایام برگزاری امتحانات نقش و وظائف ویژه ای به عهده دارند و در صورت انجام وظایف خود به نحو شایسته، شاهد موفقیت و پیشرفت تحصیلی فرزندان خود خواهند بود، بنابراین عملکرد اولیا مستقیما بر روی موفقیت دانش آموزان تاثیرگذار است. در این مطلب از نمناک روی سخن ما با والدین است، والدین مسئولیت پذیری که موفقیت تحصیلی فرزندانشان را در اولویت توصیه هایی برای ایام امتحانات قرار می دهند.

  این سؤال بسیاری از والدین است: ” وظیفه آنها در شروع فصل امتحانات چیست؟ ” و ” آیا ضروری است والدین خودشان را درگیر مسائل درسی فرزندانشان کنند؟ “، “یا بهتر است بی اعتنا و بی تفاوت فرزندانشان را به حال خود رها کنند؟”

  والدین گرامی، اگر می خواهید در زمان امتحانات یار و یاور فرزندان خود باشید، به توصیه هایی که در این مقاله برای شما آوردیم به خوبی عمل کنید.

  10 وظیفه مهم والدین