Event Details

 • Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang rất gần. Đây là thời gian vàng để các bạn học sinh ôn luyện các kiến thức về các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn lớp 9. Trong bài viết này, cùng HOCMAI phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của tác giả Viễn Phương Tham khảo chi tiết tại: https://hoctot.hocmai.vn/phan-tich-bai-tho-vieng-lang-bac-tac-gia-vien-phuong-hocmai.html
 • 7/31/22 at 11:00 AM -
  6/29/23 at 11:00 AM
 • click to rate
 • RSVPs
  • 1 attending
  • 0 maybe attending
  • 0 not attending
  • 0 awaiting reply

Guest Responses

This event has 1 guest.