Event Details

 • Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đến ngày một gần. Để giúp các bạn học sinh tổng hợp kiến thức về các tác phẩm văn học ôn thi vào 10 dễ dàng hơn, trong bài viết này, cùng HOCMAI phân tích tác phẩm Sang thu của tác giả Hữu Thỉnh. Nguồn tham khảo chi tiết: https://hoctot.hocmai.vn/phan-tich-tac-pham-sang-thu-tac-gia-huu-thinh-hocmai.html
 • 7/31/22 at 11:00 AM -
  4/29/23 at 11:00 AM
 • click to rate
 • RSVPs
  • 1 attending
  • 0 maybe attending
  • 0 not attending
  • 0 awaiting reply

Guest Responses

This event has 1 guest.