Nợ xấu là gì? Các nhóm nợ xấu và ảnh hưởng của nó 2021