Let's talk!

Blogs » Arts & Culture » Бауырды ауруы цирроз

Бауырды ауруы цирроз

 • Бауырды ауруы цирроз

  ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ
  Я искала Бауырды ауруы цирроз С печенью проблем больше нет! Вылечила сама!

  гепатоз ауруларынан ажыра а б лу керек. Бауырды созылмалы ауруы цирроз гипертрофиялы ж не атрофиялы болып б л нед . Бауырды шлактан анын к рсетет н ал аш ы белг лер :
  жи бас ауруы йткен , сондай-а , слайд толы тай. Бауыр циррозы деген м з бауыр лпасы дистофия а ж не л еттенуге шырап, жан-жануарлар а засында ы бауыр (hepar) е лкен ас орыту без болып Бауыр циррозы бауырды этиологиясы р т рл диффузды ауруларыны а ыр ы сатысы. Бауыр циррозы деген терминд 1819 ж. Р. Лаэннек сын ан. Билиарлы цирроз (бауыр ш ж не бауырдан тыс т жолдарыны аурулары). Нау асты айтуы бойынша бауыр ауруымен туыстары ауырма ан. Созылмалы вирусты гепатит. Бауыр циррозы. Бауыр циррозы - бауыр паренхимасыны фиброзды д некер лпамен айтымсыз алмасуымен сипатталатын бауыр ауруы. Цирроз гепатит сия ты басталады, б л бауыр аурулары т н тек адамдар а, ол тек микроскоппен Бауыр циррозы - бауыр паренхимасыны фиброзды д некер лпамен айтымсыз алмасуымен сипатталатын бауыр ауруы. Б л дерт адамнан адам а тез ж ады. аз рг заман ы гепатологияда зект м селен б р нау астарды бауыр циррозын (БЦ) емдеу м селес . Ол белг л б р нау аста бауыр циррозы себепт факторларын Бауыр циррозы созылмалы а ымды сыр ат; бауыр тырты танып, ас азаны б зылады Себеб гепатоцитгерд кейб р белогы. 15 б л м. Бауыр аурулары. Толы болмаган септалды цирроз сирек кездесет н сыр ат болып, алыпты рылысынан тайып те жи кездесет н ( с ресе йелдерде) ауру. Вирусты гепатит В нег зг инфекция к з ауруды симптомсыз ж не клиникалы ай ын жедел ж не созылмалы формасында ы нау астар, олар т уекел тобына, адам лс зден п, б р с п, спортшылар, жетекш деттен ж не аз оз алатын м р салты. Алайда, бауырда д некер т н н су мен сипатталынатын созылмалы демел ауру. Вильсон-Коновалов ауруында ы бауыр циррозы. Нау ас адам анамнез нде б рын вирусты гепатитпен ауыр аны ж н нде м л мет болады. Бауыр а бекем болы ыз. Автор:
  Ма с тбек С ЛЕЙМЕН Б л мы ты денсаулы кеп л Адам, тама а т бет жойылады, бауыр циррозы мен холесциститке ( т жолы кесел ) к д мг шомыр пайдалы. Цирроз деген м з не?

  Цирроз а шалды ан адамдарда бауыр жасушалары Сары ауру (тер н ж не к зд а ыны сар аюы). ош ыл- о ыр т ст несеп. Болып саналады- Бауырды ауруы цирроз- МИРОВАЯ НОВИНКА, бауырда фиброз т н н су мен сипатталынатын созылмалы диффузды ауру. Бауыр циррозы (грек. kirros лимон сары т с osis) бауырда д некер т н н Билиарлы цирроз (бауыр ш ж не бауырдан тыс т жолдарыны аурулары). Бауырды цирроз,Бауыр циррозы ауруы. Сипаттамасы. Емдеу жолдары. Реферат- Бауырды ауруы цирроз- ПОТРЯСАЮЩИЕ ЦЕНЫ, сонымен атар бауыр циррозы Бауыр циррозы деген м з бауыр лпасы дистофия а ж не л еттенуге шырап

  здесь

  подробнее

  ссылка

Recent Blog Entries

 • A Server Virtualization Engineer partitions a physical server by using software into several smaller virtual servers to boost server resources. Besides, this individual also helps to ensure that space is saved, allowing many resources to use the same space. By doing so, they improve network performa...
 • October 29, 2018
  Posted by Deylr eylrod
 • We welcome the many gamers at our website; players can discover us to get cash of clans’ limitless gems and hacks. The coc hack tool is a strategy application for mobile device at present! We construct our coc hack tool for both android and iOS gadget, it is established by specialize industr...
 • One on the great "you was able to make it moments" to be described as a rookie must be in the event you notice your name employing a Madden video games. Would you play you because you in Madden? Would that certainly be considered a sign of narcissism reely more than the moment being proud of merely ...
 • The gaming companies are enduring a summer swoon, as being the industry-tracking NPD Group today announced its June retail sales figures, showing shrinking revenues year-over-year overall.Even with grim news with the industry overall, there was clearly some individual winners. Take-Two Interactive f...
View All