Recent Entries

  • I. Kim Był David R. Hawkins?

    O to jedyne: sprawiedliwy charakter i pracę pożyteczną dla ogółu, i mowę niezdolną nie do kłamstwa, i charakter pogodnie przyjmujący to, co się dzieje, wszystko, jako rzecz konieczną, jako rzecz jasną, jak to, co idzie z tego jedynego, co a my, przodzie i źródła. Tę więc oto twoją chwilkę czasu prz...