Photo 1 of 1 in Wall Photos

Tất toán là gì? Tất toán tài khoản tiết kiệm như thế nào? | Dòng Vốn

Tất toán tài khoản là gì? 4 Loại tất toán tài khoản ngân hàng phổ biến
Tất toán là gì? là khái niệm quen thuộc mang tính chuyên môn trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên, tất toán khiến không ít người nhầm lẫn với đáo hạn tài khoản. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện trực tiếp một giao dịch tài chính.

Trong bài viết này, cùng chúng tôi tìm hiểu về tất toán cũng như phân biệt sự giống và khác nhau giữa tất toán và đáo hạn nhé!
1. Tất toán là gì?
Tất toán là gì? Tất toán chính là một bước với mục đích chấm dứt giao dịch hay kết thúc hợp đồng và không có nhu cầu sử dụng tài khoản đó nữa. Khái niệm này được hiểu khi anh/chị tới ngân hàng thực hiện giao dịch tài chính (hoàn thành công việc trả nợ của mình) ngay ngày kết thúc hợp đồng đó.

Có rất nhiều hình thức tất toán tài khoản khác nhau. Cụ thể như:
• Tất toán khoản vay
• Tất toán tài khoản ngân hàng
• Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
• Tất toán bảo hiểm xã hội
….
Xem thêm bài viết chi tiết tại:
https://twitter.com/dongvoncom/status/1400210532666281987
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6752828171172802560/
https://www.pinterest.com/pin/605312006164838828/
https://dongvon.tumblr.com/post/639630974892769281/t%E1%BA%A5t-to%C3%A1n-l%C3%A0-g%C3%AC-ph%C3%A2n-bi%E1%BB%87t-%C4%91%C3%A1o-h%E1%BA%A1n-v%C3%A0-t%E1%BA%A5t-to%C3%A1n-t%C3%A0i
https://dongvon2020.wixsite.com/dongvon/post/tat-toan-la-gi
https://dongvoncom.blogspot.com/2021/01/tat-toan-la-gi.html
https://www.behance.net/gallery/110848349/Tt-toan-tai-khon-la-gi
https://stackoverflow.com/users/story/14394514
https://trello.com/c/IIeHSWRE/43-t%E1%BA%A5t-to%C3%A1n-l%C3%A0-g%C3%AC-ph%C3%A2n-bi%E1%BB%87t-%C4%91%C3%A1o-h%E1%BA%A1n-v%C3%A0-t%E1%BA%A5t-to%C3%A1n-t%C3%A0i-kho%E1%BA%A3n-d%C3%B2ng-v%E1%BB%91n
https://www.evernote.com/shard/s345/sh/36bce8b8-ed4e-4b9e-b4e7-5f1c6673ef18/0b503c10453968bea220af2dde977f90
https://www.deviantart.com/dongvon/journal/Tat-toan-la-gi-Tat-toan-tai-khoan-tiet-kiem-881463746
https://www.diigo.com/annotated/03fe12f281df81666aac9ff9dcc5dad0
https://www.plurk.com/p/o64lkh

Dong Von's Album: Wall Photos


0 comments